Rhan o’r pecyn

Yn ogystal â chyflog cystadleuol, byddwch yn derbyn pythefnos o hyfforddiant cyflogedig, pensiwn y Gwasanaeth Sifil, pum wythnos o wyliau blynyddol, a nifer o fuddion eraill, yn ogystal â mynediad i Brentisiaeth Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Cyflog wrth ddysgu

Telir ar gyfer eich hyfforddiant i gyd, felly gallwch ddechrau ennill ar unwaith. Bydd eich cyflog cychwynnol yn ddibynnol ar ymhle fyddwch chi’n gweithio.

Tâl

Mae’r ffigurau cyflog a ddyfynnir ar gyfer wythnos waith o 37 awr gan gynnwys 17% o lwfans oriau gwaith anghymdeithasol ac unrhyw daliad ategol y farchnad a delir mewn lleoliadau penodol yn unig.

Cliciwch isod i ddysgu mwy am ddosbarthiadau ein carchardai.

Aylesbury, Bedford, Bullingdon, Coldingley, Cookham Wood, Elmley, Grendon, Highpoint, Huntercombe, Send, Standford Hill, Swaleside, The Mount

Pob lleoliad arall tu allan i Lundain

Downview, Feltham, High Down

Belmarsh, Isis

Brixton, Pentonville, Wandsworth, Wormwood Scrubs

Dilyniant Gyrfa

Yn rhan o’n tîm Cefnogaeth Weithredol, bydd digon o gyfleoedd i chi symud ymlaen yn eich gyrfa o fewn y gweithlu carchardai.Byddwch yn gallu trosi i rolau cefnogaeth swyddfa neu o bosibl ystyried ymgeisio i fod yn swyddog carchar a thu hwnt.

Yn rhan o’r gwasanaeth Carchardai a Phrawf cenedlaethol, bydd gennych gyfleoedd ar draws y gwasanaeth.

Cyfleoedd am gynnydd fel OSG