Cyfle ar gyfer prentisiaethau wedi eu hariannu'n llawn

Fel Gradd Cefnogaeth Weithredol, bydd gennych fynediad yn awtomatig at brentisiaeth gyflogedig Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Mae’r cymhwyster yn gyfatebol i 4 – 5 TGAU, gradd A*-C, ac fe’i ddysgu dros 14 mis.

Byddwch yn cwblhau’r Brentisiaeth yn y swydd ynghyd â’ch dyletswyddau rheolaidd fel OSG.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae ein cwrs prentisiaeth wedi ei gynllunio i ddysgu’r holl sgiliau fyddwch chi angen i lwyddo yn eich gweithle newydd.

Byddwch yn trafod y pynciau canlynol, trwy gyfuniad o sesiynau wyneb yn wyneb gyda hyfforddwr talent, modiwlau ar-lein a dysgu dan eich pwysau eich hun. Byddwch hefyd yn gweithredu’ch dysgu eich hun yn y swydd:

  • Adnabod eich cwsmeriaid
  • Deall y sefydliad
  • Bodloni rheoliadau a deddfwriaeth
  • Systemau ac adnoddau
  • Eich rôl a chyfrifoldeb
  • Profiad y cwsmer
  • Gwybodaeth o’r cynnyrch a gwasanaeth

Am ragor o wybodaeth am y brentisiaeth, cliciwch yma.